Rady pro dlužníky

Základní rady pro dlužníky

Jaké je postavení dlužníka?

Je nutné si uvědomit, že jedině dlužník je osobou nedodržující své závazky.
Věřitel proto není povinen přihlížet k okolnostem, díky kterým nemůže dlužník dostát svým závazkům, a jakékoliv kompromisní řešení je proto pouze jeho dobrou vůlí.

Rady pro dlužníky

 

Jakým způsobem dosáhnout možnosti kompromisního řešení situace?

Nejdůležitější zásadou je NEBÝT NEČINNÝ!
Věřitel nečinnost, mlčení dlužníka, z valné části posuzuje jako pokus o podvodné jednání a tento fakt určuje směr jeho dalšího konání.

Základní rady proto jsou:

 • jakmile dlužník zjistí, že nebude schopen uhradit další splátku či závazek, ihned aktivně kontaktovat věřitele, popsat svou situaci a pokusit se domluvit na řešení
 • řešením může být:
  • odložení splátek
  • snížení splátek
  • odpuštění pokut či sankčního úroku
  • snížení splátek nebo jejich rozložení na delší dobu (v tomto případě ovšem věřitel zaplatí celkově vyšší částku)
 • neignorovat dopisy věřitelů
 • vyzvedávat doporučené dopisy věřitelů na poště v úložní době
 • s věřitelem maximálním možným způsobem komunikovat

 

Jaké jsou nejčastější chyby dlužníka?

 • ztráta přehledu o závazcích
 • ztráta přehledu o již zaplacených částkách a komu
 • vzhledem k minulým závazkům neplacení běžných pravidelných úhrad (záloh dodavatelům energií, poplatků u státní správy a samosprávy – platby zdravotního a sociálního pojištění, zákonné pojištění automobilu, daň z nemovitosti, svoz komunálního odpadu, běžné měsíční faktury a poplatky aj.)
 • pokusy pořídit si další půjčku na splácení starých dluhů
 • zvýhodňování věřitele (dluhy hradit v dané posloupnosti, podle lhůt splatnosti, nesnažit se nejdříve amortizovat malé částky). V tomto případě jde dokonce o trestný čin podle platné legislativy!
 • nerespektování dosaženého splátkového kalendáře
 • neznalost a nerespektování termínu „datum splatnosti“. Nejde o datum odeslání finančních prostředků, nýbrž o datum jejich připsání na účet příjemce

 

Jaká jsou základní rámcová doporučení pro „únik“ z dluhové spirály?

 • provést revizi rodinného rozpočtu (odbourat zbytečné výdaje, osobní náklady snížit na nezbytné minimum)
 • pokusit se zvýšit své příjmy (např. formou dalšího zaměstnání, druhé práce z domova atd.)
 • nezapomenout, že jakýkoliv příjem z jakékoliv pracovní činnosti je ve svém důsledku výhodnější než sociální dávky
 • pokusit se o tzv. konsolidaci dluhů (sloučení veškerých úvěrů do jednoho u jediné banky)

 

Co dělat dále?

 • začít vyjednávat s věřitelem ještě dříve, než nastane problém s prodlením v placení
 • s věřiteli jednat i osobně nebo telefonicky, avšak vždy dbát na to, aby byla dosažená dohoda potvrzena písemně. Ústní příslib není závazný a netvoří ani relevantní argument při následných jednáních u příslušných orgánů či institucí
 • vždy odpovídat na dopisy či soudní obsílky
 • vždy dodržovat jakékoliv stanovené lhůty v dané věci
 • vždy pravdivě sdělovat požadované informace
 • korespondenci s věřiteli vést zásadně doporučeně; pečlivě uschovávat podací lístky
 • nikdy nenabízet vyrovnání jen jednomu věřiteli; vždy rovnoměrně všem
 • pečlivě uschovávat veškeré doklady k již provedeným platbám
 • začít své závazky hradit i když věřitelé nesouhlasí s počáteční platbou. Je důležité platit pravidelně, byť jen malé částky. Tento postup je současně brán jako projev dobré vůle při případných následných řízeních
 • před věřitelem se „neschovávat“ – vždy sdělit případnou změnu bydliště, korespondenční adresy, telefonního čísla

 

Co nikdy nedělat?

 • neignorovat problémy; samy od sebe nezmizí
 • nevzdávat pokusy o dohodu s věřitelem, i když je jednání obtížné a věřitel odmítá úvodní návrhy
 • nenechat se dobrovolně či pod nátlakem vmanipulovat do slibů, které nelze splnit
 • nepůjčovat si nové peníze na úhradu starých dluhů

 

Jak řešit situaci radikálně?

Formou soudního oddlužení, tedy tzv. „osobního bankrotu“.
Tento postup je však vysoce specializovanou záležitostí, kterou je třeba vždy svěřit do rukou odborníků.